Sporen Emdaborg teruggevonden

De archeologische opgravingen in het plangebied van Het Harener Holt zijn volop aan de gang. De eerste oogst:  sporen van de vijver, resten van muren, funderingen van de Emdaborg en stapels potten en pannen uit de 18e en 19e eeuw. Elma Schrijer, archeoloog bij Archeodienst Noord vertelt erover.

“Dit is de derde week dat we hier aan het graven zijn”, vertelt de archeoloog. “Middenin het plangebied hebben we de funderingen van de Emdaborg gevonden. Daaronder troffen we de gemetselde fundering van haar voorganger aan. Waarschijnlijk zijn dat sporen van de Popkenhof.”

Vijvers
“In westelijk deel hebben we voornamelijk sporen van tuininrichting gevonden zoals sporen van de vijver of sloten op het borgterrein”, zegt Schrijer. “In het oostelijke deel vonden we funderingsuitbraaksleuven. Dat zijn de resten die je overhoudt als je een muur afbreekt. Vermoedelijk zijn die van één van de schuren die bij de borg uit de 18e eeuw hoorden.”

Stiepen of poeren
We hebben op het terrein ook grote kuilen gevonden. Waarschijnlijk zijn dit zogeheten stiepen of poeren”, legt Schrijer uit. “Deze kuilen met baksteenpuin verstevigden houten palen van een gebouw. Dat bevestigt ons vermoeden dat er op het terrein ook een houten schuur heeft gestaan. Komende weken gaan we dit verder onderzoeken.”

IJzertijd
Het blijft niet bij alleen sporen. Schrijer: “We hebben ook stapels potten en pannen teruggevonden uit de 18e en 19e eeuw. Daarnaast is er buiten het terrein een stenen waterput gevonden uit dezelfde periode.” De meeste vondsten dateren van na 1800. Sporen uit de prehistorie zijn slecht bewaard gebleven in het gebied, maar toch is er een aantal dingen gevonden. “We kunnen met zekerheid zeggen dat we in elk geval één sloot uit de IJzertijd hebben gevonden. In deze sloot hebben we een handjevol potscherven gevonden die dateren uit deze periode”, vertelt ze verder.

Verder onderzoek
De komende weken zullen de archeologen het gebied verder onderzoeken. “We verwachten meer funderingen van de Emdaborg en de Popkenhof te vinden en een deel van de schuren daar omheen”,  vertelt de archeoloog. “Mogelijkerwijs is er zelfs een gracht gevonden die nog niet op de kaart staat. Dat gaan we ook verder onderzoeken.”

Kom kijken!
Op vrijdag 29 november van 14.00 tot 16.00 uur organiseert de gemeente Haren een open middag. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn op deze middag van harte welkom om mee te kijken met de archeologen.  U krijgt een rondleiding door het opgravingsgebied en kunt meelopen met de archeologen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. U hoeft zich vooraf niet aan te melden voor de open middag.

Geschiedenis komt tot leven
Met de opgravingen komen ook de verhalen uit het verleden naar boven. Nieuwsgierig? Kijk dan hier en lees over het leven van de borgheer, de kooiker, de boer en de bediende in de 17e eeuw.

 

Foto's: Bob de Vries e.a.

 

Gepubliceerd: dinsdag 26 november 2013 om 15:58 uur

Overige berichten 2013

ingang1

Het Harener Holt

Prachtig wonen in Haren

ingang1

De omgeving

Wonen tussen dorp en stad

ingang1

Groen wonen

Bewust en duurzaam bouwen