Een plek met geschiedenis

Woonwijk ‘Het Harener Holt’ wordt gebouwd op een plek met een rijke historie. Door de eeuwen heen hebben er verschillende groepen mensen gewoond. Zo zijn hier in de Middeleeuwen drie soorten nederzettingen te vinden: de stad Groningen, het dorp Haren en daartussen de buurtschappen Dilgt, Hemmen en Essen. Vanaf de zestiende eeuw laten veel rijke burgers uit de stad hier hun buitenhuizen bouwen. Eén van deze buitenhuizen is de Emdaborg. Kom meer te weten over de borg en haar bewoners.

Lees verder >>

Het Harener Holt in uitvoering

Op dit moment is het druk in de wijk. Bouwverkeer, verhuisverkeer en bewonersverkeer. Gezien het slechte weer en het feit dat er op dit moment ook nog druk gebouwd wordt is de situatie nog niet optimaal. Wij proberen hier al het nodige aan te doen om te zorgen dat we de overlast tot een minimum beperken. 

Op de tekeningen Fase 1 (PDF, 800KB) en Fase 2 (PDF, 860KB) kunt u zien hoe de tijdelijke situatie wordt ingericht. Op een later moment zullen wij overgaan tot het daadwerkelijk woonrijp maken, het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s, en het inrichten van de openbare ruimte. We wachten daar nu nog even mee, omdat er sprake is van veel bouw- en verhuisverkeer en een groot deel van de nieuwe bewoners ook nog met de tuin aan de slag gaan.

Onze directievoerders houden de situatie goed in de gaten en proberen tijdig te anticiperen op mogelijke situaties. 

Eventuele vragen of opmerkingen over de openbare ruimte kunt u hier maken. Wij komen daar dan zo spoedig mogelijk per e-mail op terug.

Lees verder >>

ingang1

Vrije kavels te koop

Zelf betrokken bij uw droomhuis

ingang1

Het Harener Holt

Prachtig wonen in Haren

ingang1

De omgeving

Wonen tussen dorp en stad

ingang1

Groen wonen

Bewust en duurzaam bouwen