Voortgang Reconstructie Oosterweg

Afgelopen jaar is de riolering in een deel van de Oosterweg vervangen en is het asfalt vanaf de Rummerinkhof tot aan de IJzerhof vernieuwd. Voor de kerst heeft aannemer De Wilde die werkzaamheden afgerond en heeft de winter afgewacht.
 
Maandag 1 maart zullen de werkzaamheden aan de Oosterweg weer opgestart worden. Waar de aannemer vorig jaar bij de IJzerhof opgehouden is met het vervangen van het wegdek, pakt zij die werkzaamheden ook weer op. De Oosterweg zal dus worden gestremd tussen de IJzerhof en de Noorderzanddijk. Gelijktijdig wordt ter hoogte van de hockeyvelden ook nog aan de randen van de weg gewerkt. Daar kunt u ook enig oponthoud van verwachten, maar de weg wordt daar niet gestremd. Deze werkzaamheden zullen 3 weken duren. 
Daarna starten de werkzaamheden tussen de Noorderzanddijk en de Kerklaan. Daar moet er meer gebeuren: hier wordt niet alleen het asfalt, maar ook de wegfundering vervangen. Dat stuk zal volgens huidige planning vanaf de vierde week van maart 4 weken lang gestremd zijn voor alle verkeer. 
De overlast voor de aanwonenden houden we zo kort mogelijk. Aanwonenden worden afzonderlijk geïnformeerd over de bereikbaarheid van hun woning.
 
Vervolgens moet de definitieve laag asfalt nog op de gehele Oosterweg tussen de Rummerinkhof en de Kerklaan aangebracht worden. Dat zal in 2 dagen gebeuren rond 2e helft van april, misschien begin mei, waarbij de knip in de werkzaamheden weer bij de IJzerhof ligt. Zo blijft de wijk tussen de Oosterweg en het spoor altijd bereikbaar.  
 
Als laatste zullen er nog slijtlagen aangebracht worden op de inritten. Deze werkzaamheden kunnen nog niet ingepland worden, maar dat zal ergens vanaf half mei gebeuren.
 
 

Gepubliceerd: maandag 22 februari 2021 om 13:08 uur

Overige berichten 2021

ingang1

Het Harener Holt

Prachtig wonen in Haren

ingang1

De omgeving

Wonen tussen dorp en stad

ingang1

Groen wonen

Bewust en duurzaam bouwen