Bewust en duurzaam wonen

In de huidige samenleving is duurzaamheid van steeds groter belang. Dat ziet u ook terug in de opzet van Het Harener Holt. Natuur en natuurvriendelijke technieken hebben een belangrijke plek gekregen. De bestaande water- en groenstructuren worden zoveel mogelijk gehandhaafd en indien nodig versterkt. Er is ruimte voor bomen en plantsoenen, maar ook voor water in de vorm van sloten, greppels en wadi’s. Zo blijven de natuurlijke waarden van het gebied en haar omgeving behouden. 

Zonnepanelen
In het ontwerp is rekening behouden met de zon. De wijk is zo opgezet dat altijd de voor- of achterzijde van de woning op het zuiden is gericht. Ook is er rekening gehouden met de schaduw van de bomen. Wilt u straks zonnepanelen op uw huis? Op deze manier kunt u optimaal gebruik maken van de zon en dus op een eenvoudige en effectieve manier energie besparen. Ook de toepassing van duurzame materialen en een goede isolatie van uw huis dragen bij aan bewust wonen. Bovendien komt er straks in de hele wijk energiezuinige straatverlichting.

ingang1

Het Harener Holt

Prachtig wonen in Haren

ingang1

De omgeving

Wonen tussen dorp en stad

ingang1

Groen wonen

Bewust en duurzaam bouwen