Wonen in verbinding met de omgeving

“Werken onder de rook van de grote stad en wonen in een landschap waar de historie voelbaar is.” Als stedenbouwkundige Luc Bos in Groningen had gewerkt, had hij zeker weten in Het Harener Holt willen wonen. Hij kreeg de kans om de structuurvisie voor het gebied tot in detail uit te werken voor het deelgebied Dilgt, Hemmen en Essen.


Landschap de basis
Door de ligging op de Hondsrug vind je in Het Harener Holt een unieke combinatie van stedebouw, natuur en historie, vertelt Luc. “De stedebouw is hier ondergeschikt aan het landschap en dat laten we in alle deelgebieden van Het Harener Holt tot zijn recht komen”. Om te komen tot een totaalplan voor het gebied verkende hij eerst de omgeving en de karakteristieken in het landschap. “Wat is de historie van de omgeving? Wat is kenmerkend aan Haren? Vervolgens hebben we tot in detail uitgewerkt hoe we de historie weer terug kunnen laten komen in de omgeving en hoe we de nieuwe woningen hier in kunnen passen. Bij de keuze van de woningen keken we naar de villa’s in Haren zelf. Of het nu twee-onder-eenkappers, rijwoningen of vrijstaande woningen waren. Ze sluiten er goed bij aan.”


Glas-in-lood
Het totaalplan voor Het Harener Holt lijkt op een ‘glas in lood’-raam. “De historische structuur van het landschap vormt het lood, de verschillende deelgebieden vormen het glas”, legt Luc uit. “Het glas valt naadloos in het lood. Nieuw te bouwen woningen passen precies in de natuurlijke omgeving. Dat maakt dat bewoners straks in splinternieuwe, moderne woningen wonen die omgeven worden door oude bomenrijen, aansluitend bij de ligging van de Hondsrug. Een unieke combinatie van landschappelijk wonen, met alle gemakken van een nieuwbouwwijk, in de nabijheid van de stad.”


Verbonden bewoners
De deelgebieden hebben, net als de verschillende kleuren van het glas-in-lood, een eigen identiteit. Toch vormen ze een harmonisch geheel dat verbonden is door samenhangende woningtypes, straten en parkjes, aldus Luc. “Bewoners raken zo niet alleen met hun omgeving verbonden, maar ook met elkaar. Iedere bewoner vindt hierdoor zijn eigen plekje in het grote gemeenschappelijke geheel. We creëren parkjes op knooppunten in het gebied, die ruimte bieden om elkaar echt te ontmoeten.” Niet alleen de bomenrijen en parkjes zorgen voor veel groen in de buurt, ook alle erfafscheidingen in Het Harener Holt zijn groen. “En de waterafvoer verloopt via greppels”, voegt Luc toe, “iets wat de natuurlijke omgeving nog meer versterkt”.


Thuiskomen
Het gevoel van thuiskomen in een groene natuurlijke omgeving is wat Luc Bos de toekomstige bewoners van Het Harener Holt wil geven. “Mensen krijgen echt het gevoel te wonen in het landschap. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Doordat het materiaal van de woningen op een mooie manier veroudert, wordt de historie van het gebied de komende jaren steeds beter voelbaar.”

ingang1

Het Harener Holt

Prachtig wonen in Haren

ingang1

De omgeving

Wonen tussen dorp en stad

ingang1

Groen wonen

Bewust en duurzaam bouwen