Reconstructie Oosterweg

De plannen voor de reconstructie van de Oosterweg zijn klaar. Wegenbouwbedrijf De Wilde BV uit Groningen zal de werkzaamheden gaan uitvoeren. Na de bouwvak gaan zij de uitvoeringsplanning opstellen en na goedkeuring door de gemeente wordt deze op de website gepubliceerd. Het werk moet op vrijdag 30 april 2021 worden opgeleverd door de aannemer.

In het contract met de aannemer zijn afspraken opgenomen met betrekking tot de bereikbaarheid van de woningen en de grootte van de werkvakken. De aannemer zorgt dat de woningen altijd te voet bereikbaar zijn en zal assisteren bij het verplaatsen van de huisvuilcontainers wanneer dat nodig is.

Fase 1
In Fase 1 (geel) wordt het bestaande riool vervangen. De bestaande riolering ligt onder de heg die tussen de rijbaan en het voetpad staat. De heg wordt om die reden verwijderd en later weer nieuw aangebracht. Wanneer Fase 1 is afgerond en voorzien is van asfalt wordt er gestart met de rioleringswerkzaamheden is Fase 2.

Fase 2
In Fase 2 (blauw) wordt het bestaande riool vervangen en er wordt een nieuw regenwaterriool aangebracht. Met deze nieuwe afvoer wordt het regenwater komend vanuit de Prof. Dr. J.C. Schoutelaan afgevoerd naar de sloot. Daarnaast wordt in dit deel van de Oosterweg de regenwaterafvoer afgekoppeld van het gemengde stelsel waardoor de rioolwaterzuivering minder wordt belast en het regenwater beter de kans krijgt om te infiltreren in de ondergrond.

Fase 3 en 4
In Fase 3 (paars) en Fase 4 (oranje) wordt het asfalt vervangen, maar de puinfundering kan in dit gedeelte blijven liggen. Dit is gunstig voor de uitvoeringsduur die hiermee aanzienlijk kan worden verkort. De ‘knip’ tussen deze fases ligt ter hoogte van de inrit naar het parkeerterrein van de tennisvereniging.

Fase 5
In de laatste Fase 5 (rood) moet het asfalt en de bestaande fundering worden vervangen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in Fase 5 worden er tevens onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in de Noorderzanddijk.

Tekeningen van de reconstructieplannen en het verkeersplan uit 2014 kunt u hier downloaden:

Gepubliceerd: donderdag 16 juli 2020 om 15:35 uur

Overige berichten 2020

ingang1

Het Harener Holt

Prachtig wonen in Haren

ingang1

De omgeving

Wonen tussen dorp en stad

ingang1

Groen wonen

Bewust en duurzaam bouwen