Het is zover: verloting laatste drie kavels!

Velen van u hebben aangegeven mee te willen doen aan de verloting van onze laatste drie kavels. U kunt zich daarvoor nu inschrijven.
Via onderstaande links kunt u de koopovereenkomsten downloaden en daar treft u ook de bodemrapportage aan. In de koopovereenkomsten zijn ook de VON-prijzen opgenomen.

Het werkt als volgt:

  • U controleert de stukken en vult de optieovereenkomst helemaal in;
  • Als u dat wilt dan kunt voor alle drie de kavels een optieovereenkomst invullen;
  • Alleen geheel ingevulde optieovereenkomsten worden gebruikt voor de verloting;
  • Let op: ook de handtekening(en) moeten geplaatst worden;
  • Een scan van de door u getekende stukken stuurt u naar haren@pbnotarissen.nl en info@hetharenerholt.nl;
  • De stukken kunnen tot uiterlijk 30-08-2020, 24.00 uur ingediend worden;
  • De notaris zal vervolgens op 1 september middels een loting de gelukkige selecteren en de reservelijst opstellen;
  • Wij ondertekenen de optieovereenkomst en u dient de optievergoeding binnen 2 weken over te maken;
  • Daarna plannen we een gesprek, waarin we kunnen kennismaken en u toelichten hoe het traject verder verloopt.

Downloads:
koopovereenkomst kavel 39 DG1 Harener Holt.pdf
koopovereenkomst kavel 66 DG1 Harener Holt.pdf
koopovereenkomst kavel 67 DG1 Harener Holt.pdf BNO10619_GRA_BD_rapportage_actualiserend_bodemonderzoek_NEN5740.pdf
Optieovereenkomst.pdf

Hoe werkt de verlotingsprocedure?
Stel er zijn 10 gegadigden die allemaal belangstelling hebben voor de 3 kavels. Ze vullen dan 30 optieovereenkomsten in (voor elke kavel 1). De loting gaat dan als volgt:

Voor kavel 1 worden door de notaris aan de betreffende optieovereenkomsten nummers toegekend. Bij 10 gegadigden krijgen de overeenkomsten dan de nummers 1 t/m 10. Voor kavel 2 idem, voor kavel 3 idem.

Vervolgens wordt voor 1 kavel een 10-tal lootjes in een bus gedaan. De notaris trekt alle nummers vanuit de bus en stelt de trekkingslijst in volgorde van trekking op. Vervolgens kun jij de eerste op de lijst benaderen en vragen of deze daadwerkelijk wil kopen. Zo ja, dan kan de koop worden rondgemaakt (en moeten de andere inschrijvers worden teleurgesteld). Zo nee, dan wordt nummer 2 op de lijst gebeld, enzovoorts.

Hierna wordt dezelfde procedure gevolgd voor kavel 2 en 3.

Als iemand die aan de beurt is een kavel koopt, maar ook had ingeschreven op andere kavels, dan vervalt de inschrijving voor die andere kavels. Stel 1 persoon is nummer 1 voor alle kavels, dan kan hij kiezen welke hij wil. Maar, dat is beperkt tot maximaal 1 kavel.

De optieovereenkomsten moeten worden ingediend bij: haren@pbnotarissen.nl en info@hetharenerholt.nl
Uiterste datum: 30 augustus 2020.

De trekking wordt verricht op het kantoor van de notaris, buiten aanwezigheid van gegadigden. De uitslag wordt gemaild naar de GEM waarna er via de GEM contact opgenomen wordt met de gegadigden.

Indien er onverhoopt sprake is van onvolkomenheden in deze procedure besluit de GEM wat er aangepast wordt.

 

Gepubliceerd: maandag 3 augustus 2020 om 9:44 uur

Overige berichten 2020

ingang1

Het Harener Holt

Prachtig wonen in Haren

ingang1

De omgeving

Wonen tussen dorp en stad

ingang1

Groen wonen

Bewust en duurzaam bouwen