Planontwikkeling Deelgebied 1

De afgelopen periode is er door de GEM Haren Noord gewerkt aan de plannen voor een nieuwe invulling van het voormalige verkeersoefenterrein. Dit woningbouwproject zal het volgende deelplan worden van de ontwikkelingen in Het Harener HoltDe afgelopen periode is er door de GEM Haren Noord gewerkt aan de plannen voor een nieuwe invulling van het voormalige verkeersoefenterrein. Dit woningbouwproject zal het volgende deelplan worden van de ontwikkelingen in Het Harener Holt. De huidige woningbouwprojecten in Het Harener Holt verlopen voorspoedig, vandaar dat de GEM Haren Noord nu het volgende plan in procedure gaat brengen.

Wij hechten waarde aan uw mening en staan open voor uw suggesties. Om u in de gelegenheid te stellen uw reacties te geven nodigen wij u dan ook van harte uit. Vanaf woensdag 13 december 2017 tot en met 31 december 2017 vindt u in de hal van het gemeentehuis informatie op een aantal banners waarop het huidige plan inzichtelijk gemaakt is.

U kunt gebruik maken van de beschikbare suggestieformulieren om ons op de hoogte te brengen van uw suggesties en vragen.

In januari van het nieuwe jaar zullen wij via de website van de Gemeente Haren en de website van
GEM Haren Noord (www.hetharenerholt.nl) verslag doen van uw reacties op onze plannen.


Beoogde procedure

• Verzamelen suggesties omgeving en geïnteresseerden december 2017
• Reageren op suggesties en verrichten van planaanpassingen januari 2018
• Afstemming in AvA Haren Noord en College februari 2018
• Bestemmingsplan ter inzage (6 weken) februari/maart 2018
• Afweging / verwerken zienswijze maart 2018
• Vaststelling door college en raad april 2018
• Start bouwrijp maken juni/juli 2018
• Start bouw eerste woningen eind 2018

Aandachtspunten

• Groenstructuren aanpassen/beschermen/versterken
• Combinatie met speelplek Mytylschoo
• Verkeer via dubbele ontsluiting
• Vraaggerichte woningbouwontwikkeling
• Particuliere initiatieven (5 kavels)
• Beheersmaatregelen bestaand groen


Heeft u een suggesties of vragen?

Maak gebruik van het suggestieformulier. Deponeer uw ingevulde formulier in de hiervoor bestemde box. Dit kan tot 1 januari 2018. Na de jaarwisseling wordt er verslag gedaan van de suggesties en worden vragen beantwoord.

Gepubliceerd: maandag 1 januari 2018 om 9:43 uur

Overige berichten 2018

ingang1

Vrije kavels te koop

Zelf betrokken bij uw droomhuis

ingang1

Het Harener Holt

Prachtig wonen in Haren

ingang1

De omgeving

Wonen tussen dorp en stad

ingang1

Groen wonen

Bewust en duurzaam bouwen