1e Sessie inrichting locatie van het voormalige waterbedrijf.

Alweer enige tijd geleden werd een inloopbijeenkomst georganiseerd op het gemeentehuis. De avond werd druk bezocht en vele omwonenenden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om suggesties achter te laten.

Eén van de punten die tijdens de inloopavond aan de orde kwamen, was de inrichting van het terrein dat vrijkomt als gevolg van de sloop van het lage filtergebouw. GEM Haren Noord wil voor dat deel van het terrein graag samen met de omwonenden een plan uitwerken en het vervolgens ook als zodanig inrichten.

Een aantal omwonenden heeft aangegeven direct betrokken te willen zijn bij de uitwerking van de plannen. Op dinsdagavond 31 oktober werd een eerste bijeenkomst georganiseerd. In de onderstaande tekst ziet u, op hoofdlijnen, wat er die avond besproken is.

BESPROKEN
Er is veel besproken. Uit een ronde waarin alle aanwezigen aan konden geven wat voor hen belangrijk is, zijn de volgende punten naar voren gekomen:

Veel gras en groen; mooie speelplek voor alle leeftijden (zit hem in categorieën); schoon, hondenvrij, sociaalveilig; een open plek; het gaat nu nog alle kanten op; uniformiteit in de elementen; natuurlijke stijl (uitstraling en spelen); het moet wel een geheel worden; veel groen (dat ook behouden, verstevigen); leuk om spelende kinderen te zien; ook echt contact met de natuur; geen hangjongeren - kijken of dat door irichting lukt; inzetten op diversiteit; wellicht water; ook een volwassene moet er iets vinden; hoe ga je om met de dieren; natuurlijke glooiing; bewegen; hoe gaat dit samenwerken met de gebouwen die ontwikkeld worden; laat het een uitnodiging zijn om initiatief te nemen; hondenpoep; houdt rekening met bestaande gebouwen; spelen in het bos, maar geen pretpark.

Op basis van deze opmerkingen zal door HKB een eerste ontwerp gemaakt worden. Dat zal tijdens de volgende bijeenkomst besproken worden.

Daarnaast ligt er het nodige ‘huiswerk’ voor de GEM. Deze punten worden opgepakt en komen de volgende keer aan de orde.

INFORMATIE
Voor de volledigheid plaatsen wij ook de notulen, de sheets en luchtfoto’s (foto 1) (foto 2) op de website. Deze kunt u downloaden door op de link te klikken.

VOLGENDE BIJEENKOMST
Een volgende sessie wordt ingepland.

Gepubliceerd: dinsdag 14 november 2017 om 14:23 uur

Overige berichten 2017

ingang1

Vrije kavels te koop

Zelf betrokken bij uw droomhuis

ingang1

Het Harener Holt

Prachtig wonen in Haren

ingang1

De omgeving

Wonen tussen dorp en stad

ingang1

Groen wonen

Bewust en duurzaam bouwen